Moravský rybářský svaz, z.s. 

Pobočný spolek Ratíškovice

Brigády


Na této stránce naleznete informace týkající se brigád. V horní části stránky budou detaily aktuální brigády jako popis práce a zodpovědný brigádnický referent. Stručné oznámení o vypsané brigádě bude také na domovské stránce Aktuality. Kontaktní informace na brigádnické referenty naleznete na stránce Kontakty.

Aktuální brigády:

26.10.2019 proběhne podzimní údržba revíru. Bude se jednat o sečení trávy, prořezávku drobných dřevin a úklid. Přihlásit se můžete u Dalimila Šupy na tel.:+420 777 626 628 nebo mailem: Dalimil.Supa@seznam.cz

Přidáno: 4.9.2019

  • brigády-7.jpg
  • brigády-12.jpg

Brigádnická povinnost členů pobočného spolku.


Brigádnická povinnost je vymezena § 7 Stanov MRS,z.s., kde je mimo jiné uvedno:


Řádní členové a nezletilí členové mají především povinnost osobní pracovní činností se podílet na činnosti pobočného spolku a Svazu, a to v rozsahu nejméně 10 hodin práce v kalendářním roce. Členové, kteří neuplatní právo na povolenku k rybolovu, pracovní povinnost v příslušném kalendářním roce nemají. Od pracovní povinnosti jsou osvobozeni čestní členové. Dále mohou být od této povinnosti osvobozeny ženy, nezletilí do 15 let, starobní důchodci, osoby starší 65 let a držitelé průkazu ZTP a ZTTP. O osvobození od pracovní povinnosti a jeho rozsahu rozhoduje výbor pobočného spolku. Člen, který ze závažných důvodů nemůže svou pracovní povinnost splnit, může namísto ní poskytnout náhradu v penězích, a to ve výši nejméně 50 Kč za každou neodpracovanou hodinu. Pobočné spolky jsou oprávněny stanovit rozhodnutím členské schůze podle svých podmínek vyšší rozsah pracovní povinnosti a výši peněžní náhrady. Pobočný spolek může na základě usnesení členské schůze rozhodnout o splnění pracovní povinnosti formou finanční náhrady všech svých členů, vyjma nezletilých členů do 15 let.


V našem pobočném spolku platí na základě rozhodnutí členských schůzí následující pravidla:


  • Brigádnická povinnost je 10 hodin v kalendářním roce.


  • Za každou neodpracovanou hodinu se poskytuje finanční náhrada 80 Kč.


  • Od brigádnické povinnosti jsou osvobozeny ženy, nezletilí do 15 let, starobní důchodci, osoby starší 65 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Při výdeji povolenek je nutno předložit průkaz prokazující zařazení do některé z výše uvedených skupin. (ženy přirozeně nic předkládat nemusí:-))

  

  • Vzhledem k poměrně velké členské základně nemůžeme pro všechny práci zajistit.


  • Pokud budete k odpracování brigády vyzváni, prosíme, přijďte pomoct. Spolek našeho typu je založen na aktivním zapojení všech členů. Přesto, že splnění brigádnické povinnosti lze odmítnout pouze ze závažných důvodů, preferujeme dobrovolné vykonávání brigád. Ideální je, když se k vykonání specializovaných prací přihlásí členové z dané profese (např. pokryvač pro opravu střechy bašty apod.).