Moravský rybářský svaz, z.s. 

Pobočný spolek Ratíškovice

Facebook kroužku

Rybářský kroužek


Rybářský kroužek PS MRS Ratíškovice byl po delší přestávce obnoven v roce 2015. Kroužek byl původně plánován pouze pro děti, ale dnes kroužek běžně navštěvují také jejich rodiče a další dospělí.

Cílem prvního ročníku rybářského kroužku je získání kvalifikace nutné pro vydání prvního rybářského lístku (tzv.rybářské minimum). Účastníci jsou postupně seznamováni se základy rybolovných technik, účastní se rybářských soutěží a exkurzí.

Vzhledem k zájmu absolventů prvního ročníku dnes běží také další ročníky, ve kterých účastníci navazují na znalosti získané v prvním ročníku a osvojují si speciální rybolovné techniky.

Hlavním vedoucím a garantem kroužku je Radek Chludil. Aktuální akce kroužku naleznete na této stránce. Rybářský kroužek je také na facebooku (odkaz je v záhlaví stránky).

          


přidáno: 12.11.2017

Aktuální dění:

Poděkování

Děkujeme panu Drahoslavovi Ševčíkovi za věcné dárky pro náš rybářský kroužek, které věnoval v rámci své účasti na akci RCCC RETRO KOPA.

přidáno:11.6.2019

Partneři kroužku:


Děkujeme