Moravský rybářský svaz, z.s. 

Pobočný spolek Ratíškovice

Facebook kroužku

Rybářský kroužek


Rybářský kroužek PS MRS Ratíškovice byl po delší přestávce obnoven v roce 2015. Kroužek byl původně plánován pouze pro děti, ale dnes kroužek běžně navštěvují také jejich rodiče a další dospělí.

Cílem prvního ročníku rybářského kroužku je získání kvalifikace nutné pro vydání prvního rybářského lístku (tzv.rybářské minimum). Účastníci jsou postupně seznamováni se základy rybolovných technik, účastní se rybářských soutěží a exkurzí.

Kroužek v roce 2021/2022 vedou Radek Chludil a Antonín Vincenc.       

 

Aktualizace: 22.9.2021

Aktuální dění:

Hledáme vedoucího rybářského kroužku

Hledáme vedoucího rybářského kroužku. Náplň kroužku obnáší teoretickou a praktickou přípravu mládeže s cílem získání základních znalostí pro získání prvního rybářského lístku (seznámení účastníků se základními pravidly rybolovu v rybářských revírech, praktický nácvik základních rybolovných technik, v rámci možností uspořádání pobytů u vody, závodů a exkurzí). K teoretické části jsou k dispozici učebnice. Náplň lze z větší části individuálně přizpůsobit možnostem vedoucího. Kroužek bývá zpravidla v sobotu, ale lze se domluvit i na jiný den. Kroužek probíhá v prostorách ZŠ Ratíškovice a praktická část na Jezérku nebo na jezírku za mlýnem. Aktivity kroužku a materiální zabezpečení je finančně podporováno Obcí Ratíškovice, sponzory a naším rozpočtem.  Kroužek bývá na týdenní bázi (lze i každých 14 dní). Jeden ročník kroužku zpravidla bývá od září do března dalšího roku a je zakončen zkouškami.  Za jeden ročník kroužku nabízíme finanční odměnu ve výši 5000 Kč (dohoda o provedení práce), a v případě, že vedoucí je členem PS MRS Ratíškovice můžeme rovněž poskytnout roční povolenku a členskou známku MRS zdarma. Na všem se lze indivinduálně domluvit. V případě, že vás baví práce s mládeží a chcete tuto výzvu vyzkoušet, kontaktujte předsedu pobočného spolku pana Pavla Košuliče.

Zveřejněno:15.8.2022

Rybářský kroužek 2022/2023

Z důvodu absence vedoucího zatím není jisté, zda zápis proběhne. V případě, že seženeme vedoucího budeme o zápisu do kroužku informovat.

Zveřejněno:15.8.2022

Partneři kroužku:


Děkujeme