Moravský rybářský svaz, z.s. 

Pobočný spolek Ratíškovice

Zrušení fotogalerie

Proč byla zrušena fotogalerie?

Vzhledem k zavedení nařízení evropského parlamentu a rady (eu) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, anglicky general data protection regulation, zkratka gdpr), které se použije ode dne 25. Května 2018, není možné publikování a další zpracování  fotografií osob bez jejich souhlasu. Jelikož jsem v případě kontroly dozorovým orgánem povinen doložit udělení souhlasů všech publikovaných osobních fotografií, je nutné tento souhlas získávat písemně. Prakticky to znamená, že fotograf bude chodit nejen s fotoaparátem, ale také s formulářem a před pořízením každé fotografie  se všech fotografovaných osob nejdříve dovolí zda může foto pořídit a publikovat. Tento souhlas musí být následně zaznamenán na formulář a pro případ kontroly nebo sporu archivován. Asi všichni chápete, že takový postup není prakticky proveditelný a proto jsem se rozhodl, že fotografie osob na našich webových stránkách vůbec publikovány nebudou.

Záložka FOTOGALERIE byla nahrazena záložkou OSOBNÍ ÚDAJE, kde postupně naleznete vše potřebné co nám zákon káže ohledně nakládání s osobními daty členů a funkcionářů našeho pobočného spolku.

 

Děkuji za pochopení