Moravský rybářský svaz, z.s. 

Pobočný spolek Ratíškovice

Jak začít rybařit


Výkon rybářského práva v českém právním řádu upravuje zákon č.99/2004 Sb. O rybářství a jeho prováděcí vyhláška č.197/2004 Sb. Pokud se chcete stát rybářem, musíte splnit následující dvě podmínky:

1) Musíte vlastnit rybářský lístek (dále RL).

RL lze podle § 10 odst. 1 vyhlášky č.197/2004 Sb. získat na dobu 30 dní, 1 rok, 3 roky, 10 let nebo neurčito. Rybářský lístek s 30-ti denní platností lze zakoupit bez doložení potvrzení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku. Pro krátkodobý rybolov tedy žádné zkoušky skládat nemusíte. Pokud však chcete RL s delší platností, je nutné při jeho nákupu doložit doklad o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku ve smyslu § 10 odst. 3 vyhlášky č.197/2004 Sb. v rozsahu:


Rybářský lístek vzor

"Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci vydaným právnickou osobou pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku. Vzor osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku a rozsah znalostí potřebných pro jeho vydání jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce."


Náš pobočný spolek je právnickou osobou pověřenou k organizování výchovy, výuky a ověřování kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku a vystavování osvědčení o vykonání zkoušky. Příprava na zkoušky probíhá prostřednictvím prvního ročníku rybářského kroužku, kde se na závěr skládají zkoušky z výše uvedených témat. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o vykonání zkoušky, které následně předloží na obecním úřadě s rozšířenou působností (podle místa trvalého pobytu) při nákupu prvního rybářského lístku. Zkoušky lze absolvovat po domluvě i individuálně v případě samostudia.


2)Musíte si zakoupit povolenku k lovu

Povolenku si můžete zakoupit buď jako člen nebo nečlen Moravského rybářského svazu (MRS) popřípadě Českého rybářského svazu(ČRS). Pokud se chcete stát členem, kontaktujte výbor některého pobočného spolku, který vám již sdělí bližší informace k přijetí za člena. Cena povolenky pro členy svazů je mnohem výhodnější.


Splnění výše uvedených podmínek vás již opravňuje k lovu ryb v rybářském revíru. V případě, že máte zájem absolvovat rybářský kroužek, složit zkoušky nebo se stát členem našeho pobočného spolku, kontaktujte nás.