Moravský rybářský svaz, z.s. 

Pobočný spolek Ratíškovice

Aktuality


Děkujeme všem za účast na rybářských závodech a blahopřejeme vítězům, zejména těm nejmenším

Přidáno:1.5.2019

Návrh OZV

Do dokumentů byl přidán návrh obecně závazné vyhlášky  "O zajištění ochrany životního prostředí", který byl předán starostovi obce ze strany PS MRS Ratíškovice.


-Návrh byl projednán v komisi pro životní prostředí na OU Ratíškovice. Komise návrh vyhlášky doporučila ke schválení radě obce a zastupitelstvu.


-Návrh byl projednán na výroční členské schůzi PS MRS Ratíškovice konané dne 16.2.2019 za přítomnosti starosty obce a schválen hlasováním jako jediný ucelený návrh řešení problémů spojených s tábořením v lokalitě nádrže Hliník ze strany PS MRS Ratíškovice.


-Podle informace od starosty obce je návrh v současné době konzultován s ministerstvem vnitra.

Přidáno: 17.2.2019

Zákaz zavážení nástrah

Upozorňujeme, že od tohoto roku platí na revíru Morava 4C zákaz zavážení nástrah (viz. dodatek k bližším podmínkám).


-je zakázáno zavážet všechny druhy nástrah (včetně bójek pro lov dravých ryb)


-jediným možným způsobem dopravení nástrahy do místa lovu je nahození rybářským prutem


-zatahování nástrahy po vodní hladině pomocí druhého prutu není nahozením a tento postup bude považován za porušení bližších podmínek s důsledkem odebrání povolenky k lovu.

Přidáno: 17.2.2019