Moravský rybářský svaz, z.s. 

Pobočný spolek Ratíškovice

Aktuality


Výkon rybářského práva po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215.

Vyjádření Ministerstva zemědělství ČR:

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.


Celé vyjádření je k dispozici na:

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/vykon-prava-myslivosti-rybarskeho-prava.html

Jelikož jsme dne  20.3.2020 obdrželi  telefonické upozornění od PČR , že na revíru loví větší počet lovících, kteří nepoužívají  povinné zakrytí úst a nosu, žádáme lovící, aby respektovali aktuálně platné opatření vlády ČR a chovali se zodpovědně. Při sportovním rybolovu je nutné nosit roušky (jedná se pohyb na veřejných prostranstvích) a dodržovat bezpečnostní vzdálenost mezi lovícími alespoň 2m. Pokud to situace dovolí, je vhodné, aby každý lovící obsadil jedno lovné místo.


Přidáno:20.3.2020

 

  • Foto_aktuality_1.jpg
  • Foto_aktuality_4.jpg
  • Foto_aktuality_2.jpg
  • Foto_aktuality_3.jpg

Zrušení rybářských závodů

Z důvodu restriktivních opatření vlády ČR, která byla vyhlášena v souvislosti s šířením koronaviru byly zrušeny rybářské závody v původně plánovaném termínu duben 2020.

 

Rybářské závody se pravděpodobně uskuteční na podzim 2020. Případný náhradní termín závodů bude určen v závislosti na dalším vývoji situace.

 

Přidáno:14.3.2020

Pozor na změnu v bližších podmínkách výkonu rybářského práva

Upozorňujeme na změnu v čl. VII odst. 2 Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových.

 

Nově je denní úlovek (rozuměno počet ponechaných kusů ryb v jednom dni) amura, štiky, candáta a sumce omezen na jeden kus. Denní úlovek kapra je omezen na jeden kus již delší dobu. Jeden kus uvedených ryb je možné kombinovat mezi sebou včetně kombinace s 1 ks kapra do celkového počtu 2ks v denním úlovku. Další omezení (např. 7kg)  zůstávají v platnosti.

 

Formulace z BP:

"Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 kus denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks."

 

Několik demonstrativních příkladů:

-1ks kapra a 1ks amura

-1ks amura a 1ks štiky

-1ks candáta a 1ks štiky

 

Přidáno:23.2.2020

Obecně závazná vyhláška obce Ratíškovice č.1/2019

Zastupitelstvo obce Ratíškovice se na svém zasedání dne 17.6.2019 usneslo na vydání obecně závazné vyhlášky č.1/2019 "O zajištění ochrany životního prostředí". Vyhláška je účinná od 3.7.2019. Více informací <<zde>>

Přidáno: 27.6.2019