Moravský rybářský svaz, z.s. 

Pobočný spolek Ratíškovice

Na revíru Morava 4C platí od 16.3.2019 do 20.3.2019 (včetně) zákaz rybolovu.

Aktuality


Brigáda

V sobotu 23.3.2019 od 8 hodin proběhne brigáda na hliníku. Budou se upravovat břehy a cesta kolem střelnice. Bude se také vápnit revír. Na brigádu si přineste lopatu a hrábě popřípadě další nářadí dle dohody s brigádnickým referentem. Přihlásit se můžete u Damila Šupy na tel: +420 777 626 628, Dalimil.Supa@seznam.cz.

Přidáno: 10.3.2019

Termíny rybářských závodů 2019

Oznamujeme termíny rybářských závodů v roce 2019:

-Děti: 19.4.2019 od 6:00 do 12:00

-Dospělí: 20.4.2019 od 5:00 do 13:00

Podrobnosti upřesníme v dostatečném předstihu před konáním akcí.

Přidáno: 17.2.2019

Změněno: 12.3.2019

 

  • Foto_aktuality_1.jpg
  • Foto_aktuality_4.jpg
  • Foto_aktuality_2.jpg
  • Foto_aktuality_3.jpg

Návrh OZV

Do dokumentů byl přidán návrh obecně závazné vyhlášky  "O zajištění ochrany životního prostředí", který byl předán starostovi obce ze strany PS MRS Ratíškovice.


-Návrh byl projednán v komisi pro životní prostředí na OU Ratíškovice. Komise návrh vyhlášky doporučila ke schválení radě obce a zastupitelstvu.


-Návrh byl projednán na výroční členské schůzi PS MRS Ratíškovice konané dne 16.2.2019 za přítomnosti starosty obce a schválen hlasováním jako jediný ucelený návrh řešení problémů spojených s tábořením v lokalitě nádrže Hliník ze strany PS MRS Ratíškovice.


-Podle informace od starosty obce je návrh v současné době konzultován s ministerstvem vnitra.


Přidáno: 17.2.2019

Zákaz zavážení nástrah

Upozorňujeme, že od tohoto roku platí na revíru Morava 4C zákaz zavážení nástrah (viz. dodatek k bližším podmínkám).


-je zakázáno zavážet všechny druhy nástrah (včetně bójek pro lov dravých ryb)


-jediným možným způsobem dopravení nástrahy do místa lovu je nahození rybářským prutem


-zatahování nástrahy po vodní hladině pomocí druhého prutu není nahozením a tento postup bude považován za porušení bližších podmínek s důsledkem odebrání povolenky k lovu.

Přidáno: 17.2.2019