Moravský rybářský svaz, z.s. 

Pobočný spolek Ratíškovice

Aktuality

Na revíru Morava 4C platí od 1.10.2019 do 5.10.2019 (včetně) zákaz rybolovu.


Zápis do rybářského kroužku

Oznamujeme, že 12.10.2019 ve 14 hodin proběhne v základní škole Ratíškovice zápis do rybářského kroužku. Kroužek bude probíhat v zimních měsících každý čtvrtek od 17 do 19 hodin. Zkoušky proběhnou v měsíci březnu 2020. Kroužek povedou Radek Chludil a Drahoslav Ševčík. Přihlášku si můžete vyzvednout po domluvě u Radka Chludila (tel.: 733257768, chludabaits@seznam.cz) nebo v říjnu v jídelně školy.

Přidáno:15.9.2019

Podzimní údržba revíru

26.10.2019 proběhne podzimní údržba revíru. Bude se jednat o sečení trávy, prořezávku drobných dřevin a úklid. Přihlásit se můžete u Dalimila Šupy na tel.:+420 777 626 628 nebo mailem: Dalimil.Supa@seznam.cz

Přidáno:4.9.2019

  • Foto_aktuality_1.jpg
  • Foto_aktuality_4.jpg
  • Foto_aktuality_2.jpg
  • Foto_aktuality_3.jpg

Obecně závazná vyhláška obce Ratíškovice č.1/2019

Zastupitelstvo obce Ratíškovice se na svém zasedání dne 17.6.2019 usneslo na vydání obecně závazné vyhlášky č.1/2019 "O zajištění ochrany životního prostředí". Vyhláška je účinná od 3.7.2019. Více informací <<zde>>

Přidáno: 27.6.2019

Zákaz zavážení nástrah

Upozorňujeme, že od tohoto roku platí na revíru Morava 4C zákaz zavážení nástrah (viz. dodatek k bližším podmínkám).


-je zakázáno zavážet všechny druhy nástrah (včetně bójek pro lov dravých ryb)


-jediným možným způsobem dopravení nástrahy do místa lovu je nahození rybářským prutem


-zatahování nástrahy po vodní hladině pomocí druhého prutu není nahozením a tento postup bude považován za porušení bližších podmínek s důsledkem odebrání povolenky k lovu.

Přidáno: 17.2.2019