Moravský rybářský svaz, z.s. 

Pobočný spolek Ratíškovice

Fotografování ulovených ryb

Pořizování fotografií úlovků je beze sporu nedílnou součástí moderní rybařiny. Pokud je fotografie pořízena ohleduplně tak rybě neublíží a lovící bude mít hezkou vzpomínku. Jako člen rybářské stráže však musím bohužel konstatovat, že fotografování vždy ohleduplně neprobíhá. Na tento fakt jsem byl rovněž upozorňen některými rybáři. Při kontrolách revíru vnímám, že někteří rybáři mají připraveny různé druhy podložek a někteří mají i zajímavou fotografickou výbavu, aby si mohli kvalitní fotografii pořídit, i když jsou u vody sami. U těchto rybářů mám z vlastní zkušenosti jistotu, že s ulovenou rybou bude zacházeno šetrně. Naopak, někteří nemají ani podložku a podle toho to potom při ulovení větší ryby vypadá. Je smutné, že bližší podmínky výkonu rybářského práva (BPVRP) nestanoví povinnost použití podložky. Vzhledem k tomu, že existuje celá řada revírů s ochranou trofejních kaprů K70 mě to moc logiku nedává. Proč? Protože s trofejní rybou, která má být po ulovení puštěna zpět do vody bez podložky na břehu šetrně manipulovat v podstaně nelze. Při manipulaci na břehu jde převážně o to, abychom rybu nepoškodili mechanicky (pád na zem) a nepoškodili její ochranný sliz například manipulací na suchém povrchu. Všichni víme, že ryba sebou vždy háže a to při kontaktu se suchým povrchem se poškozuje její ochranný sliz, což může posléze vést ke smrti ryby. Ideální je použití měkkých navlhčených podložek, které zamezí mechanickému poškození ryby a jejímu kontaktu se suchou zeminou. Podložky lze použít k šetrnému pouštení ryb zpět do vody jako skluzavku. Fukci podložky splní také navlhčený igelit položený na trávu. Kus igelitu v batohu nic nezabere a nic nestojí tak proč si ho do batohu nepřibalit?


Vzhledem k tomu, že jsem jako aktivní rybář při pobytu u vody zaznamenal dlouhotrvající (20+ minut) kreace při fotografování ulovených ryb na suchých podložkách respektive bez použití podložky spojené s opakovanými pády fotografované ryby z rukou lovícího, dovoluji si upozornit, že podle článku XIV BPVRP platí, že:


"Ryby, které nedosahují stanovené míry a musejí být proto vráceny do vody, uvolňujeme pokud možno ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu."


Přestože výše uvedený požadavek BPVRP preferuje ryby na břeh vůbec nevytahovat, nelze tak učinit vždy. Někdo potřebuje rybu změřit, někdy je potřeba rybu vytáhnout, abychom uvolnili háček. Tyto činnosti lze bezesporu považovat za nezbytnou manipulaci s rybou na břehu.   Nabízí se  otázka, zda lze za nezbytnou manupulaci na břehu označit také činnosti spojené s fotografováním? Pokud výše uvedené ustanovení BPVRP vyložíme striktně tak nelze. Fotografování není nezbytnou manipulací s ulovenou rybou a rovněž prodlužuje pobyt na břehu nad nezbytnou dobu. Pokud ustanovení vyložíme volněji a přitom zaschováme jeho smysl, tedy co nejdříve rybu pustit zpět do vody a nijak ji nepoškodit, tak se domnívám, že šetrné pořízení fotografie v rozporu s výše uvedeným ustanovením BPVRP není. Mějte prosím na paměti, že při fotografování ryby musí být manipulace s ulovenou rybou na břehu omezena na minimum a ryba nesmí být nijak poškozena. Jak tomu rozumět?


  • Rybu nedržte na břehu déle než 5 minut (od vytažení z vody v podběráku až po vypuštění zpět do vody).
  • Použijte měkkou podložku, kterou před použitím namočíte (alespoň kus igelitu položeného na měkkou trávu). Ryba musí být při manipulaci na břehu stále mokrá.
  • Rybu při fotografování držte nad podložkou, aby při případném pádu dopadla na měkký a mokrý povrch podložky.
  • Pokud se ryba od zeminy náhodou ušpiní, rybu polejte vodou a zeminu omyjte.
  • Rybu pusťte zpět do vody ihned po pořízení fotografie. 
  • Fotografii pořiďte přímo u vody. Rybu nikde neodnášejte, jinak se vystavujete postihu neoprávněného přivlastnění ryby.


Pokud dodržíte výše uvedená pravidla, můžete mít klidné svědomí, že jste rybě neublížili  a můžete se těšit, že se v budoucnosti opět setkáte. Při dorženích výše uvedených podmínek nebudete postihováni rybářskou stráží.  Pokud někdo výše uvedená pravidla nedodrží, jeho počínání může být rybářskou stráží považováno za nevhodné zacházení s ulovenou rybou s následkem zadržení povolenky k lovu. Za hrubé porušení povinností bude považováno smýkání ryb po břehu nebo jejich nešetrné vhození do vody.  Pád ryby na suchou zeminu při fotografování bez použití podložky je analogické jejich smýkání po břehu a tudíž bude považováno za hrubé porušení povinností (kdo nemáte podložku tak rybu ihneď po vyháčkování popřípadě přeměření pusťte raději zpět do vody). Hrubé porušení povinností znamená vyšší sankce. Nevhodné zacházení s ulovenou rybou je přestupkem podle par. 30 zákona č. 99/2004 Sb.


Na závěr bych chtěl vyzvat všechny rybáře, aby výše uvedená pravidla respektovali a aby na nevhodné zacházení upozorňovali všechny, kteří s rybou zachází nevhodným způsobem. Rybářská stráž není všudypřítomná a upozornit může každý. Pokud někdo bude s rybou zacházet nešetrným způsobem tak ho na tento fakt upozorněte a  trvejte na okamžitém puštění ryby zpět do vody. Pokud tak okamžitě neučniní, pořiďte na důkaz krátké video a kontaktujte mě.  


Dr. Antonín Šťastný 

vedoucí RS PS MRS Ratíškovice.