Moravský rybářský svaz, z.s. 

Pobočný spolek Ratíškovice

Změna doby lovu v roce 2018


Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č.25/2018 Sb., která novelizuje prováděcí vyhlášku č.197/2004 Sb. k provedení zákona O rybářství č.99/2004 Sb. Vyhláška mění zákonné povolené doby lovu na revírech mimopstruhových uvedené v § 12 odstavci druhém vyhlášky následovně:


Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.


Vyhláška je platná od 19.2.2018 a účinná od 1.4.2018.


Tato změna není zapracována v současných bližších podmínkách, ale je platná rozhodnutím svazového výboru ze dne 29.3.2018. Již od 1.4.2018 se tedy loví podle nové úpravy viz. informace na stránkách svazu http://www.mrsbrno.cz.