Moravský rybářský svaz, z.s. 

Pobočný spolek Ratíškovice

Rybářský revír Morava 4C


Vodní nádrž Hliník vznikla v místě těžiště jílů pro místní cihelnu. Těžební jáma byla postupně zatopena včetně zbytků  pozemních porostů,  které dodnes vytváří úkryty místním rybám, přičemž pro rybáře neznalé místních poměrů tyto zatopené porosty znamenají spoustu problémů v podobě četných vázek. Nádrž má plochu necelých 5 ha a dosahuje v některých místech hloubky až 12-ti metrů.


Hlavní lovené ryby jsou kapr a amur. Nejčetněji lovenou rybou je zde cejn. Dále lze ulovit lína, karasa, perlína, ouklej nebo plotici. Z dravých ryb se zde vyskytuje sumec, štika, candát, úhoř a bolen.


Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro revír Morava 4C jsou elektronicky uvedeny na internetových stránkách MRS, z.s.

 • foto_revir_10.jpg
 • foto_revir_2.jpg
 • foto_revir_1.jpg
 • foto_revir_6.jpg
 • foto_revir_4.jpg
 • foto_revir_5.jpg
 • foto_revir_3.jpg
 • foto_revir_7.jpg
 • foto_revir_9.jpg

Na revíru platí ochrana velikých kaprů označovaná jako K70, což znamená, že kapra nad 70 cm je lovící povinen pustit zpět do vody neprodleně po ulovení. V případě, že si lovící chce pořídit fotografii, je nutné foto pořídit v co nejkratším čase. Při focení se předpokládá použití podložky. Upadnutí  ryby na zem při fotografování bude rybářskou stráží povážováno za závažné porušení bližších podmínek k výkonu rybářského práva (špatné zacházení s ulovenými rybami) s následným odebráním povolenky k lovu.
 • neporadek_1.jpg
 • neporadek_2.jpg
 • neporadek_3.jpg
 • neporadek_5.jpg
 • neporadek_6.jpg
 • neporadek_7.jpg

Chovejte se u nás jako doma ať víme jak to u vás doma vypadá.....


 • Odpadky si odneste domů


 • Nevjíždějte mimo cesty


 • Respektujte zákazy vjezdu


 • Pokud potřebujte v lese vykonat potřebu použijte rýček a exkrementy zakopejte


Nedivte se, že přibývá zákazů....