Moravský rybářský svaz, z.s. 

Pobočný spolek Ratíškovice

Povolenky


Termíny výdeje povolenek na rok 2019

Výdej povolenek na rok 2019 proběhne v následujících termínech na rybářské baště:


  • 29.12.2018, 9:00 – 13:00 - Bašta
  • 13.1.2019,   8:00 – 13:00 - Bašta
  • 27.1.2019,   8:00 – 13:00 - Bašta


Upozorňujeme, že na výroční členské schůzi již nebude možné zakoupit povolenky.


Každý člen musí přijít osobně, protože bude nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.


Děti a mládež do 18 let musí přijít v doprovodu zákonného zástupce.

Bez podepsání GDPR nebude vydána členská známka!


Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů naleznete v záložce Osobní údaje.


Infomace o cenách jsou uvedeny níže.


přidáno: 27.10.2018


Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS, z.s. platné pro rok 2019

 

1. členské příspěvky:

Kategorie:

cena v Kč:

Dospělí

450,-

Mládež

200,-

·        Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku dle § 7, odst. 3, písm g), Stanov MRS

 

2. ceny povolenek pro členy (členy MRS a ČRS):

Druh povolenky

MP

MP republiková

P

P republiková

Roční

950,-

3.150,-

1.000,-

3.250,-*

Poloviční

500,-

x

500,-

x

Měsíční

650,-

x

650,-

x

Týdenní

400,-

x

400,-

x

Denní

150,-

x

150,-

x

Mládež

300,-

x

300,-

x

pstruhová republiková povolenka neplatí na pstruhových rybářských revírech v užívání Jihočeského územního svazu ČRS !!!

 

 

3. ceny povolenek pro nečleny:
(pro nečleny, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky)

Druh povolenky

MP

P

Roční

5.000,-

6.000,-

Měsíční

3.000,-

4.000,-

Týdenní

1.000,-

1.500,-

Denní

400,-

600,-

 

 

4. zápisné:

Kategorie

cena v Kč

dospělí a mládež 16 - 18 let

1.000,-

 

Zápisné hradí vždy:

 

Všeobecné informace:

  • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
  • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.
  • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.

 

Legenda:

  • MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS
  • P - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS
  • MP - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS a ČRS
  • P - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS a ČRS