Moravský rybářský svaz, z.s. 

Pobočný spolek Ratíškovice

Informace z výroční členské schůze


Zásadními informacemi z výroční členské schůze jsou:


Výbor informoval členskou schůzi o  personálních změnách ve složení výboru a aktuální náplni své činnosti:


  • Současný předseda pobočného spolku pan Zbyněk Košulič odstoupil z funkce předsedy a člena výboru ze zdravotních důvodů.


  • Výbor pobočného spolku zvolil nového předsedu, kterým se stal pan Pavel Košulič.


  • Výbor kooptoval nového člena, pana Dalimila Šupu, který bude zastávat funkci brigádnického referenta.


  • Probíhajících jednáních s obcí Ratíškovice ohledně pronájmu pozemků v okolí bašty.Členská schůze schválila:


  • Zavedení povinného placení brigádnické povinnosti od roku 2019. Údržba revíru bude probíhat komerční formou, která bude dále upřesněna.


  • Investici 80 000,- Kč do vybudování nového stánku na občerstvení u bašty.


Na členské schůzi bylo prodiskutováno:Zápis z členské schůze bude zveřejněn ihned po jeho vyhotovení.