Moravský rybářský svaz, z.s. 

Pobočný spolek Ratíškovice

Informace


  • Vítejte na nových webových stránkách PS MRS Ratíškovice. Nové stránky budou sloužit jako hlavní komunikační kanál mezi výborem spolku a členskou základnou.


  • Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č.336/2017 Sb., která novelizuje prováděcí vyhlášku č.197/2004 Sb. k provedení zákona č.99/2004 Sb. O rybářství. Novinkou je, že od 1.11.2017 si lze zakoupit rybářský lístek na dobu neurčitou.


  • 1
  • 2